Zespół wyGRAmy.co przeprowadził dla nas projekt zamodelowania i opisania procesów biznesowych produkcji i serwisu oprogramowania. W ramach projektu wdrożone zostały także kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla obu procesów, które wykorzystywane są do monitorowania ich efektywności. Dzięki projektowi zrealizowanemu przed wyGRAmy.co udało nam się znacząco usprawnić nasze procesy, jak również komunikację w obszarze produkcji i serwisu oprogramowania.

Marcin Tywoński

Dyrektor Centrum Produkcji i Wdrożeń

Jako Kierownik Projektu szukałam pomysłu na wykorzystanie tablicy KANBANA we współpracy z Klientem. Strzałem w dziesiątką było szkolenie z KANBANA przygotowane przez Magdę i Artura! Same już rozpoczęcie szkolenia – plan spotkania w postaci tablicy kanbanowej – natchnęło mnie na wdrożenie tak oczywistego już elementu w codziennej pracy – podczas spotkań, prezentacji  itp. Kolejne etapy szkolenia to pytania i od razu odpowiedzi, za każdy razem z praktycznym zastosowaniem oraz przykładami rozwiązań. I kolejne „światełka” dla mnie – tak, to mogę wtedy też spróbować w kontaktach z Klientem np. rejestr ryzyk i problemów, a nawet w codziennej pracy (postęp realizacji prac w projekcie). Realizując kolejne pomysły z szkolenia mogłam liczyć na ich dodatkowe wsparcie i konsultacje  – a także podpowiedzi na inne ścieżki, których przewodnikiem do dzisiaj jest KANBAN.

Iwona Kocińska

Kierownik Projektu

Tym, co działało na korzyść szkolenia, było ustawiczne angażowanie jego uczestników do praktycznych ćwiczeń. Dzięki temu mogliśmy „na żywo” sprawdzać świeżo nabytą wiedzę. Prowadzący przekazywali informacje w sposób zabawny i niejednokrotnie niekonwencjonalny, co jednak nie umniejszało ich wartości, ale sprzyjało przyswajaniu wiadomości.

Jarek Sopiński

Uczestnicy szkoleń wiele dowiedzieli się o możliwościach zastosowania praktyk biznesowych na uczelni. Wysoko ocenili kwalifikacje prowadzących, organizację zajęć, panującą na nich atmosferę, umiejętność zaangażowania ich w zadania praktyczne. [...] Organizacjom potrzebującym szkoleń organizacyjno-zarządczych z przekonaniem mogę zarekomendować Zespół wyGRAmy, mając jednocześnie nadzieję, że swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem szkoleniowym wesprą je i ukierunkują ich działania we właściwą stronę.

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Politechnika Gdańska

Warsztat obejmował zapoznanie uczestników z Wartościami Agile w ujęciu projektowym oraz zamodelowanie pracy zwinnej w grywalnym środowisku. Uczestnicy zostali zainspirowani do samodzielnego odkrywania wartości, ich znaczenia i funkcji w zwinnych zespołach i projektach. Wysoko oceniamy merytoryczną fachowość połączoną z dynamiką prowadzenia zajęć przez zespół wyGRAmy.co. Uczestnicy warsztatów potwierdzili naszą ocenę. Dodatkowo podjęliśmy decyzję o dalszej współpracy z wyGRAmy.co w zakresie szkoleń, warsztatów i prezentacji Agile, Kanban i Scrum.

dr inż. Artur Ziółkowski

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wybierz szkolenie i podaj swoje dane

Wybierz szkolenie(wymagane)

Imię (wymagane)

Adres E-mail (wymagane)

Telefon (komórkowy)

X